Časopis Národní pojištění č. 8-9/2017

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

Důchodové pojištění

Zdravotní pojištění

 • Ing. Antonín Daněk: Doplatky pojistného do minimálního vyměřovacího základu zaměstnance v příkladech
 • Souběžné činnosti a kategorie zdravotního pojištění
 • Souběžná zaměstnání – příklad        

Zaměstnanost

Pracovní právo

 • Richard W. Fetter: Více úkonů směřujících k rozvázání téhož pracovního poměru
 • JUDr. Marie Salačová: Náhrady cestovních výdajů musejí být proplaceny
 • Dress code zaměstnavatele – předpisové oblečení zaměstnanců

Osobnostní rozvoj

 • Ing. Miroslav Škvára, MBA: Peníze pod kontrolou
 • doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph. D.: Zdravotní gramotnost

Informační technologie

Zákonodárství

 • Ve Sbírce zákonů vyšlo                                

Ze soudní praxe

ČSSZ informuje

 • Řízení o důchodu s tzv. mezinárodním prvkem       
 • Výběr pojistného bezmála stoprocentní       

Důležité údaje

 • Výše nákladů pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017     

Konzultace

Obálka