Časopis Národní pojištění č. 8-9/2013

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

 • Ing. Marie Bílková: Návrat k politice zaměstnanosti
 • Mgr. Iva Kakrdová: Vývoj česko-chorvatských vztahů v oblasti důchodového pojištění
 • JUDr. Andrej Lobotka: Cenný pomocník pro ty, kteří myslí na zajištění svého stáří

Důchodové pojištění

 • JUDr. Vladimír Voříšek: „Hornické“ starobní důchody

Nemocenské pojištění

 • Tomáš Novotný: Členové kolektivních orgánů právnické osoby

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

Lékařská posudková služba

 • Mgr. Petr Viták: LPS má nový portál

Pracovní právo

Osobnostní rozvoj

 • Mgr. Renáta Provazníková: Duševní nemoc – problém nejen zdravotní, ale i sociální

Zákonodárství

 • Ve sbírce zákonů vyšlo

Ze soudní praxe

ČSSZ informuje

 • Dobu péče o dítě lze započítat i mužům
 • Postavení pěstounů v důchodovém pojištění
 • Trvání nároku na výplatu sirotčího důchodu je třeba prokázat

Konzultace

Obálka

Obálka NP 8-9/2013