Časopis Národní pojištění č. 7/2014

Obsah

  • Víte, že...

Na aktuální téma

Důchodové pojištění

  • Mgr. Renáta Provazníková: Předčasné starobní důchody v otázkách a odpovědích 

Zdravotní pojištění

Zaměstnanost

  • Současnost, perspektivy a výzvy FDV

Pracovní právo

Osobnostní rozvoj

  • Proč ctít pravidla slušného chování?

Ze soudní praxe

  • JUDr. Ondřej Preuss, Jakub Sembol: Podmínky přiznání/odebrání osobního ohodnocení

Zákonodárství

  • Ve sbírce zákonů vyšlo     

ČSSZ informuje

  • Klientská centra přibližují úřad lidem                                                         
  • Individuální konta pojištěnců vytvořena                                                     

Důležité údaje

  • Platba pojistného a daní podle druhu příjmů                              

Konzultace 

Obálka