Časopis Národní pojištění č. 7/2013

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

  • Bez důchodové reformy se neobejdeme
  • Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací v roce 2013

Důchodová reforma

  • Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.: Základní srovnání II. a III. pilíře v oblasti důchodového zabezpečení v ČR  po 1. lednu 2013

Sociální pojištění

Nemocenské pojištění

  • Tomáš Novotný: Nemocenské pojištění členů družstev – 2. část

Zdravotní pojištění

Zaměstnanost

  • Využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v sociálních službách

Pracovní právo

  • JUDr. Ladislav Jouza: Pracovní poměr na dobu určitou – změny v právní úpravě

Osobnostní rozvoj

  • Ing. Miroslav Škvára: Peníze pod kontrolou

Ze soudní praxe

ČSSZ informuje

  • Předčasné starobní důchody

Důležité údaje

  • Pracovněprávní důsledky povodní

Konzultace

Obálka

Časopis národní pojištění 7/2013