Časopis Národní pojištění č. 6/2016

Obsah

Víte, že...       

Na aktuální téma

Zdravotní pojištění

Zaměstnanost

Pracovní právo

  • JUDr. Ladislav Jouza: Vyšší náhrada při nevyplacení mzdy
  • Doručení a právní účinky výpovědi pro porušování léčebného režimu

Osobnostní rozvoj

  • doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.: Zdravotní gramotnost
  • Mgr. Renáta Provazníková: Duševní nemoc – problém pro jednotlivce i společnost

Zákonodárství

  • Ve Sbírce zákonů vyšlo                                                                               

Ze soudní praxe

  • Náhrada za ztrátu na výdělku pro zdravotně postiženého zaměstnance, který začal podnikat

ČSSZ informuje

  • Mýty o invalidních důchodech                                                                   

Konzultace                                                                                      

obálka