Časopis Národní pojištění č. 6/2013

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

  • Strategickému řízení se lze naučit
  • „Zvládneme to sami“ – konstatování nebo výzva?                         

Důchodové pojištění

Důchodová reforma

  • Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.: Důchodové spoření (opt-out) v ČR od 1. ledna 2013  

Nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění

  • Ing. Antonín Daněk: Společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným

Lékařská posudková služba

  • PhDr. Anna Arnoldová: LPS a její funkce v systému sociálního zabezpečení v České republice – 3. část

Pracovní právo

  • JUDr. Marie Salačová: Pracovní oběd, stravné  a stravenka 

Informační technologie

Osobnostní rozvoj

  • Time management aneb conditio sine qua non

Zákonodárství

  • Ve sbírce zákonů vyšlo

Ze soudní praxe

Důležité údaje

  • Projekt „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“

Konzultace

Obálka

Obálka Národní pojištění č. 6/2013