Časopis Národní pojištění č. 6/2012

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.: ČSSZ - efektivně fungující státní instituce

Důchodové pojištění

Václav Šantrůček, JUDr. Roman Lang: Zvyšování důchodu

dle § 34 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb. (vybrané problémy) – část 2.

Nemocenské pojištění

Mgr. Vít Georgián:  Zaměstnání malého rozsahu – část 1.

Zdravotní pojištění

Ing. Antonín Daněk: Nemoc ve zdravotním pojištění v roce 2012

Zaměstnanost

Veronika Nürnbergerová: Vývoj a trendy zkrácených pracovních úvazků v Evropě

Pracovní právo

JUDr. Ladislav Jouza: Nová pravidla pro pracovnělékařskou péči

JUDr. Marie Salačová: Kapesné v roce 2012

Osobnostní rozvoj

Ing. Miroslav Škvára: Peníze pod kontrolou

Mgr. Renáta Provazníková: Stres a syndrom vyhoření

Informační technologie

Bc. Radim Vřeský: e - Podání na ČSSZ, komunikační kanály a technická podpora

Zákonodárství

Mgr. Andrej Lobotka: Zánik trestní odpovědnosti za trestný čin neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby

Ve sbírce zákonů vyšlo

Ze soudní praxe

Mgr. Ladislava Jasanská: Prémie a jiné bonusy – na co si dávat pozor

ČSSZ informuje

Bc. Gabriela Polívková: Nové služby klientům

Oproti loňsku méně případů i prostonaných dnů

Důležité údaje

Politika zaměstnanosti v roce 2012  

Konzultace