Časopis Národní pojištění č. 5/2016

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

  • Mgr. Renáta Provazníková: Genderové nerovnosti – dopady do odměňování a důchodů
  • Poplatek z prodlení nahrazen úroky z prodlení

Důchodové pojištění

Zaměstnanost

  • Mgr. Olga Bičáková: Přestupky a jiné správní delikty podle zákona o zaměstnanosti

Pracovní právo

Osobnostní rozvoj

  • Ing. Miroslav Škvára, MBA: Peníze pod kontrolou

Ze soudní praxe

  • Nárok na odstupné i bez ujednání v dohodě

Zákonodárství

  • Ve Sbírce zákonů vyšlo        

ČSSZ informuje

  • Mýty o starobních důchodech          

Důležité údaje

  • Výše nákladů                        

Konzultace   

obalka