Časopis Národní pojištění č. 5/2013

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

  • Sociální podnikání včera, dnes a zítra

Důchodová reforma

  • Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.: Doplňkové penzijní spoření v ČR

Sociální pojištění

Nemocenské pojištění

  • Tomáš Novotný: Nemocenské pojištění zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce – 2. část

Zdravotní pojištění

Lékařská posudková služba

  • PhDr. Anna Arnoldová: LPS a její funkce v systému sociálního zabezpečení v České republice – 2. část

Pracovní právo

  • JUDr. Ladislav Jouza: Vstupní lékařské prohlídky před zaměstnáním

Zaměstnanost

  • Mgr. Olga Bičáková: Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a finanční podpora státu

Osobnostní rozvoj

Zákonodárství

  • Ve sbírce zákonů vyšlo

Ze soudní praxe

  • Mgr. Ondřej Preuss, Jakub Sembol: Povinnost nabídnout podobnou práci před výpovědí pro nadbytečnost

ČSSZ informuje

Důležité údaje

  • Dávky nemocenského pojištění 

Konzultace

Obálka

Obálka Národní pojištění č. 5