Časopis Národní pojištění č. 5/2012

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

Mgr. Ing. Rudolf Hahn: Státní úřad inspekce práce

s novými úkoly a kompetencemi

Cílem je efektivní předávání informací  

Důchodové pojištění

Václav Šantrůček, JUDr. Roman Lang: Zvyšování důchodu

dle § 34 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb. (vybrané problémy) – část 1.

Ing. Radek Urban: Dodavatelské fórum důchodové reformy založeno

Nemocenské pojištění

Účast na pojištění členů zastupitelstev a kolektivních orgánů ÚSC

Zdravotní pojištění

Ing. Antonín Daněk: Specifické situace při placení pojistného

zaměstnavatelem v příkladech

Pracovní právo

JUDr. Ladislav Jouza: Zapůjčování zaměstnanců

podle novely zákoníku práce

Zaměstnanost

Sedm z deseti odvětví očekává pokles počtu pracovních sil                       

Osobnostní rozvoj

Ing. Miroslav Škvára: Peníze pod kontrolou

Mgr. Renáta Provazníková: Manipulace v komunikaci – část 2.

Informační technologie

Kdo neuvidí, neuvěří, aneb základní registry v praxi

Božena Jirků: Sensen = senzační senioři

Zákonodárství

Ve sbírce zákonů vyšlo

Ze soudní praxe

JUDr. Irena Hrdličková: Přezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu

ČSSZ informuje

Aktuální příručky ČSSZ poradí a provedou

Důležité údaje

Zaměstnanost                        

Konzultace