Časopis Národní pojištění č. 4/2016

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

Důchodové pojištění

  • Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.: Ukončené důchodové spoření v ČR (II. pilíř 2013-2015)

Zdravotní pojištění

  • Ing. Antonín Daněk: OSVČ a povinnost platit zálohy na pojistné

Lékařská posudková služba

  • Bc. Jitka Pirochová: Může být ABA cestou z PASti autismu?

Pracovní právo

Informační technologie

  • Ing. Jiří Šunka: Otevřená data ČSSZ
  • Bc. Radim Vřeský: Od e - Podání k interaktivním formulářům
  • Ing. Karel Poživil, CSc.: ePortál jako součást informačního a komunikačního rozhraní ČSSZ

Osobnostní rozvoj

  • doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.: Zdravotní gramotnost

Konzultace   

 

 obálka