Časopis Národní pojištění č. 4/2013

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

  • Ing. Jan Knížek: Územní finanční orgány včera, Finanční správa ČR dnes

Důchodové pojištění

Důchodová reforma

  • Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.: Právní prostředí v oblasti finančního zajištění v důchodu

Nemocenské pojištění

Sociální pojištění

  • Alena Jančíková: Minimální odvody OSVČ a jejich budoucí důchodové nároky včetně příkladů

Zdravotní pojištění

  • Ing. Antonín Daněk: Dohody a zdravotní pojištění v roce 2013

Lékařská posudková služba

Pracovní právo

  • JUDr. Marie Salačová: Školení organizovaná zaměstnavatelem

Osobnostní rozvoj

  • Mgr. Renáta Provazníková: Firemní kultura

Ze soudní praxe

  • JUDr. Irena Hrdličková: Výpovědi svědků jako důkaz o době pojištění

ČSSZ informuje

  • OSVČ: termíny odevzdání přehledu za rok 2012 a další povinnosti          

Konzultace

Obálka