Časopis Národní pojištění č. 4/2012

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

JUDr. Jiří Kubeša: Dík zaměstnancům i klientům

Otázka pro: prof. JUDr. Viléma Kahouna, Ph.D., ústředního ředitele ČSSZ

Sociální pojištění

Šárka Gregorová: Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011 Zúčtování při výkonu hlavní i vedlejší samostatné výdělečné činnosti ● Zúčtování při účasti na nemocenském pojištění OSVČ

Zdravotní pojištění

Ing. Antonín Daněk: Zdravotní pojištění a minimální vyměřovací základ

zaměstnance v příkladech – část 2.

Lékařská posudková služba

MUDr. Alena Váňová: Reforma zdravotnictví a nové zákony

Pracovní právo

JUDr. Ladislav Jouza: Pracovní poměr na dobu určitou

Zaměstnanost

Mgr. Bc. Dalibor Fadrný: Kolektivní vyjednávání

Osobnostní rozvoj

Ing. Miroslav Škvára: Peníze pod kontrolou

Mgr. Renáta Provazníková: Manipulace v komunikaci – část 1.

Zákonodárství

Mgr. Andrej Lobotka: Trestný čin neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby

Ze soudní praxe

Mgr. Ladislava Jasanská, Mgr. Ondřej Preuss: Sporný úraz na pracovní cestě

ČSSZ informuje

Dagmar Polívková: Další příklady vyplňování ELDP za rok 2012

Důležité údaje

Sociální pojištění OSVČ v roce 2012

Konzultace