Časopis Národní pojištění č. 3/2013

 Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

  • Mgr. Vít Liška: Prorodinná politika – správná cesta
  • Mrg. Renáta Provazníková: Pacientský seminář 4. onkologického kolokvia Prague Onco

Důchodové pojištění

Nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění

Pracovní právo

  • JUDr. Ladislav Jouza: Dovolená seniorů

Osobnostní rozvoj

Zákonodárství

  • Ve sbírce zákonů vyšlo

Ze soudní praxe

  • Mgr. Ondřej Preuss, Jakub Sembol: Nepřímý útok na majetek zaměstnavatele a okamžité zrušení pracovního poměru

ČSSZ informuje

  • Změny u výpočtu nezabavitelné částky a částky, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení

Důležité údaje

  • Zaměstnanost v roce 2013
  • Daňový kalendář 2013

Konzultace

Obálka