Časopis Národní pojištění č. 3/2012

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

Předdůchody – dávky ze III. pilíře

Důchodové pojištění

Ing. Jiří Vopátek, Ph.D: Analytické výpočty řádného starobního důchodu

s parametry platnými pro rok 2012

Ing. Pavlína Jurčíková: Dobrovolné důchodové pojištění

Sociální pojištění

Šárka Gregorová: Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011 při výkonu jen hlavní nebo jen vedlejší činnosti

Nemocenské pojištění

Mgr. Vít Hulec: Vybraná ustanovení zákona o nemocenském pojištění

Zdravotní pojištění

Ing. Antonín Daněk: Zdravotní pojištění a minimální vyměřovací základ

zaměstnance v příkladech – část 1.

Pracovní právo

JUDr. Ladislav Jouza: Srážky ze mzdy v roce 2012

Zaměstnanost

Mgr. Olga Bičáková: Novinky v právní úpravě poskytování podpory v nezaměstnanosti

Osobnostní rozvoj

Ing. Miroslav Škvára: Peníze pod kontrolou

Mgr. Renáta Provazníková: Klientská komunikace ve státní správě: asertivita, efektivita, akceptace

Zákonodárství

Ve Sbírce zákonů vyšlo

Ze soudní praxe

JUDr. Irena Hrdličková: Nepřezkoumatelnost rozhodnutí soudu

ČSSZ informuje

Počet všech důchodců meziročně vzrostl o 54 tisíce

Pracující důchodce: nárok na zvýšení důchodu

Důležité údaje

Zaměstnanost v roce 2012

Konzultace