Časopis Národní pojištění č. 2/2017

Obsah

Víte, že...       

Na aktuální téma

Důchodové pojištění

  • Ing. Lenka Vlková Šárová: Hodnocení náhradních dob pojištění

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

  • Ing. Antonín Daněk: Dohody a zdravotní pojištění od 1. ledna 2017

Pracovní právo

ČSSZ informuje                                                            

  • Účastníci důchodového spoření mohou požádat o doplacení pojistného

Osobnostní rozvoj

  • doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.: Zdravotní gramotnost

Zákonodárství

  • Ve Sbírce zákonů vyšlo        

Ze soudní praxe

  • Mimořádné zastavení exekuce – pro nespravedlnost i nesmyslnost

Důležité údaje

  • Zaměstnanost v roce 2017    

Konzultace   

Obálka