Časopis Národní pojištění č. 2/2015

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

Nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění

  • Ing. Antonín Daněk: Důležité hodnoty, platné od 1. ledna 2015, přehledně a ve zkratce

Daně a odvody

  • Zdanění a pojistné odvody z autorských honorářů za roky 2014 a 2015 – novinky

Pracovní právo

Osobnostní rozvoj

  • Ing. Miroslav Škvára, MBA: Peníze pod kontrolou

Zákonodárství

  • Ve sbírce zákonů vyšlo

ČSSZ informuje

  • Pomoc v hmotné nouzi řeší Úřad práce ČR                                    
  • Používání nového tiskopisu „Přehled o výši pojistného“                            
  • Každoročně ČSSZ zajišťuje více než 40 milionů výplat důchodů  

Konzultace

Obálka
titulni strana