Časopis Národní pojištění č. 2/2013

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

  • II. piliř důchodové reformy odstartoval
  • Mgr. František Boháček: Postup ČSSZ v oblasti příjmu elektronických podání

Důchodové pojištění

  • Důchodová reforma a role Finanční správy ČR

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

  • Ing. Antonín Daněk: Dny pracovního volna a pracovního klidu ve zdravotním pojištění

Zaměstnanost

Pracovní právo

  • JUDr. Ladislav Jouza: Kdo je v zaměstnání nadbytečný?
  • JUDr. Marie Salačová: Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. ledna 2013

Osobnostní rozvoj

  • Mgr. Renáta Provazníková: Boreout syndrom

Zákonodárství

  • Ve sbírce zákonů vyšlo

Ze soudní praxe

ČSSZ informuje

  • II. piliř důchodového systému v ČR a dopady do působnosti ČSSZ

Důležité údaje

  • Některé dávky státní sociální podpory v roce 2013

Konzultace

Obálka

Časopis Národní pojištění č. 2/2013