Časopis Národní pojištění č. 2/2012

Obsah

Víte, že…

Na aktuální téma

Mgr. Jiří Král: Nadešel rok bohatý na změny

Mgr. Renáta Provazníková: Každá generace má svou hodnotu

Důchodové pojištění

JUDr. Vladimír Voříšek: Takzvaný předčasný starobní důchod

Nemocenské pojištění

Mgr. Vít Hulec: Okruh pojištěných osob od 1. ledna 2012. Rozhodný příjem

Mgr. Eva Bolcková: Změny ve výpočtu dávek nemocenského pojištění od 1. ledna 2012

Zdravotní pojištění

Ing. Antonín Daněk: Dohody a oznamovací povinnost v roce 2012

Lékařská posudková služba

JUDr. Radim Langer: Kompetence Lékařské posudkové služby od 1. ledna 2012 – část 2

Zaměstnanost

Mgr. Ludmila Holcová, Mgr. Martina Niedlová Tomková: Dávky v nezaměstnanosti pro migrující osoby v rámci Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska

Opatrnost českých zaměstnavatelů roste                 

Pracovní právo

JUDr. Ladislav Jouza: Dohody o provedení práce podle novely zákoníku práce

JUDr. Marie Salačová: Změna náhrad cestovních výdajů

Zákonodárství

Ve Sbírce zákonů vyšlo

Ze soudní praxe

JUDr. Markéta Schormová, Mgr. Ondřej Preuss: Splatnost mzdy či platu a okamžité zrušení pracovního poměru

ČSSZ informuje

Jana  Dorčáková, Mgr. Václava Vaňková: Vyplňování ELDP od 1. ledna 2012

v návaznosti na změny v právních předpisech o nemocenském a důchodovém pojištění

Důležité údaje

Dávky státní sociální podpory v roce 2012

Konzultace