Časopis Národní pojištění č. 1/2016

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

  • prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.: 90 let sociálního pojištění v ČR
  • Dopis ministryně PSV osobám samostatně výdělečně činným
  • JUDr. Andrej Lobotka: Přehled publikací věnujících se zákonu o státní službě

 

Důchodové pojištění

 

Nemocenské pojištění

  • Tomáš Novotný: Vyplňování přílohy k žádosti o dávku – 2. část

 

Zdravotní pojištění

 

Zákonodárství

  • Ve sbírce zákonů vyšlo

 

Pracovní právo

 

Lékařská posudková služba

  • Bc. Jitka Pirochová: Posuzování zdravotního stavu osob s poruchou autistického spektra posudkovými lékaři OSSZ – 1. část

 

Osobnostní rozvoj

  • doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.: Zdravotní gramotnost

 

Ze soudní praxe

  • Advokát odpovídá za škodu způsobenou chybnou radou, i když výjimečně poradil zdarma

 

Důležité údaje

  • Zdravotní pojištění od 1. ledna 2016

 

Konzultace

 

Obálka

obálka np 2016