Časopis Národní pojištění č. 1/2015

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

  • prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústřední ředitel ČSSZ: ČSSZ – spolupracující instituce již po čtvrtstoletí
  • prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.: 90 let sociálního pojištění v ČR
  • Důchodová reforma a NDC 

Důchodové pojištění

  • Zákon o důchodovém pojištění může pomoci i „sendvičové generaci“

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

Lékařská posudková služba

  • MUDr. Eva Sixtová, MUDr. Jarmila Matějčková: Mýty a omyly spojené s příspěvkem na péči a jejich uvedení na pravou míru

Zaměstnanost

Osobnostní rozvoj

  • Mgr. Renáta Provazníková: Supervize – 2. část

Zákonodárství

  • Ve sbírce zákonů vyšlo

Ze soudní praxe

  • JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D, Magdalena Szopová: Spor o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru

Důležité údaje

  • Zdravotní pojištění v roce 2015

Konzultace

Obálka:

Obálka NP č. 1/2015