Časopis Národní pojištění č. 12/2014

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

Důchodové pojištění

Zdravotní pojištění

Lékařská posudková služba

  • doc. MUDr. Libuše Čeledová, MUDr. Rostislav Čevela, Ph.D., MBA: Etika činnosti lékařské posudkové služby

Pracovní právo

  • JUDr. Marie Salačová: Náhrada cestovních výdajů a stravenky

Osobnostní rozvoj

  • Mgr. Renáta Provazníková: Supervize – 1. část

Zákonodárství

  • Ve sbírce zákonů vyšlo
  • Důležité údaje
  • Sociální pojištění v roce 2015                       

Konzultace 

Rejstřík 2014  

Obálka