Časopis Národní pojištění č. 12/2013

Obsah

Víte, že... 

Na aktuální téma

  • Zaostřeno na kvalitu a efektivitu sociálních služeb

Nemocenské pojištění

Sociální pojištění

  • Tomáš Novotný: Činnost v zahraničí z pohledu nemocenského a důchodového pojištění ČR – 3. část

Zdravotní pojištění

Lékařská posudková služba

  • Mgr. Silvie Gajdošíková

Pracovní právo

  • JUDr. Ladislav Jouza: Zaměstnanec a zaměstnavatel v pracovněprávním vztahu

Zaměstnanost

  • Program REVIT pro malé a střední firmy

Osobnostní rozvoj

Zákonodárství

  • Ve sbírce zákonů vyšlo

Ze soudní praxe

  • Nezřízení datové schránky podléhá soudnímu přezkumu

ČSSZ informuje

  • Ošetřovné
  • Za podvody s nemocenskými dávkami hrozí i vězení

Důležité údaje

  • Sociální pojištění v roce 2014

Konzultace

Rejstřík 2012

Obálka