Časopis Národní pojištění č. 12/2012

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

  • Hana Potměšilová: Život zdravých a zdravotně postižených spojuje práce

Důchodové pojištění

Sociální dávky

  • Hlavní změny v nepojistných dávkových systémech

Zdravotní pojištění

Lékařská posudková služba

  • MUDr. Jiřina Ramianová: 44. Dni posudkového lekárstva a možnosti vzdělávání posudkových lékařů

Zaměstnanost

  • Mgr. Olga Bičáková: Mateřství a zákoník práce

Pracovní právo

  • JUDr. Ladislav Jouza: Opatrování a hlídání dětí jako pracovní poměr

Osobnostní rozvoj

Ze soudní praxe

  • Mgr. Dana Řeháková: Příčinná souvislost mezi vznikem dočasné pracovní neschopnosti a opilostí pojištěnce

ČSSZ informuje

  • Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a Moldavskem

Důležité údaje

  • Sociální pojištění v roce 2013

Konzultace

Rejstřík 2012

Obálka

Titulka NP12/2012