Časopis Národní pojištění č. 11/2014

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

  • prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.: 90 let sociálního pojištění v ČR
  • Mgr. Olga Bičáková: Zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015
  • Invalidé z mládí a mladí invalidé aneb ševče, drž se svého kopyta

Sociální pojištění

  • JUDr. Juraj Puobiš: Nová smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací 

Důchodové pojištění

Nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění

Pracovní právo

  • JUDr. Ladislav Jouza: Vyšší pokuty za porušování pracovněprávních předpisů

Zaměstnanost

  • doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D., Ing. Karolína Babková, doc. Vladimír Rogalewicz, CSc., MUDr. Rostislav Čevela, Ph.D., MBA: Age management jako nástroj personální politiky

Ze soudní praxe

  • JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D, Magdalena Szopová: Spor o neplatnost výpovědi z pracovního poměru

ČSSZ informuje

  • Blahopřejeme!  

Důležité údaje

  • Minimální mzda a životní minimum 

Konzultace 

Obálka