Časopis Národní pojištění č. 11/2013

Obsah

Víte, že...   

Na aktuální téma

Důchodové pojištění

Důchodová reforma

  • Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.: Finanční situace v I. důchodovém pilíři v České republice

Sociální pojištění

  • Tomáš Novotný: Činnost v zahraničí z pohledu nemocenského a důchodového pojištění ČR – 2. část

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

  • Ing. Antonín Daněk: Autorské honoráře a platba pojištění za rok 2013

Lékařská posudková služba

  • Projekt na podporu efektivní komunikace

Pracovní právo

  • JUDr. Ladislav Jouza: Odměny zaměstnanců ve veřejné správě

Informační technologie

Osobnostní rozvoj

Zákonodárství

  • Ve sbírce zákonů vyšlo

Ze soudní praxe

  • Mgr. Ondřej Preuss, Jakub Sembol: Právo na změnu pracovního posudku

ČSSZ informuje

  • Blahopřejeme!

Důležité údaje

  • Všeobecný vyměřovací základ, základní výměra důchodu, redukční hranice v roce 2014

Konzultace 

Obálka

NP 2013/11