Časopis Národní pojištění č. 11/2015

Obsah

ČSSZ informuje

  • Blahopřejeme!                                                                                             

Na aktuální téma

  • prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.: 90 let sociálního pojištění v ČR
  • Poskytování informací o platech ve veřejné správě – zákaz utajování výše platů  

Důchodové pojištění

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

  • Ing. Antonín Daněk: Přiznání důchodu a zdravotní pojištění

Zaměstnanost

Pracovní právo

  • JUDr. Ladislav Jouza: Právní důsledky zvýšení minimální mzdy
  • Richard W. Fetter: Krácení dovolené pro omluvenou absenci

Osobnostní rozvoj

  • Mgr. Renáta Provazníková, MUDr. Rostislav Čevela, Ph.D., MBA: Gramotnost, která pomůže porozumět dnešnímu světu a obstát v něm

Ze soudní praxe

  • Ladislava Jasanská: Okamžité zrušení pracovního poměru v případě fyzického napadení kolegy

Konzultace                                                                                      

Obálka

Obálka