Časopis Národní pojištění č. 11/2012

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

 • Ing. Bohumil Mužík: Nebojíme se změn, inovace jsou naším denním chlebem!
 • Investicemi do udržitelného rozvoje chtějí předhonit konkurenci 
 • Hana Kejhová: Mnozí afričtí senioři nepobírají žádný důchod

Důchodové pojištění

Nemocenské pojištění

 • Mgr. Vít Hulec: Invalidní důchody a nemocenské

Zdravotní pojištění

Zaměstnanost

 • JUDr. Marie Salačová: Oddělené a neoddělené počítání stravného při dvoudenních tuzemských pracovních cestách

Pracovní právo

 • JUDr. Ladislav Jouza: Pracovní volno z osobních důvodů

Osobnostní rozvoj

Zákonodárství

 • Ve sbírce zákonů vyšlo
 • Mgr. Andrej Lobotka: Trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby

Ze soudní praxe

 • Mgr. Ladislava Jasanská: Odvolání z funkce při pracovním poměru založeném jmenováním na dobu určitou

ČSSZ informuje

 • Blahopřejeme!

Důležité údaje

 • Informace o stavu důchodového účtu

Konzultace

Obálka

Obálka NP 11/2012