Časopis Národní pojištění č. 10/2014

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

Sociální pojištění

  • Mgr. Sylvie Koutná: Nová smlouva o sociálním zabezpečení uzavřená mezi Českou a Indickou republikou

Nemocenské pojištění

  • Podmínky přivýdělku při pobírání PPM

Sociální dávky

Zdravotní pojištění

  • Ing. Antonín Daněk: Zaměstnanci a péče o dítě
  • „Záskok“ v roce 2014 s příklady 

Pracovní právo

  • JUDr. Ladislav Jouza: Péče o dítě a právní ochrana
  • JUDr. Hana Lenghartová: Efektivní způsob řešení pracovněprávních sporů: mediace

Osobnostní rozvoj

  • Ing. Miroslav Škvára, MBA: Peníze pod kontrolou

Ze soudní praxe

Zákonodárství

  • Ve sbírce zákonů vyšlo

ČSSZ informuje

  • Mateřství a péče o děti

Důležité údaje

Konzultace

Obálka

obálka časopisu Náródní pojištění