Časopis Národní pojištění č. 10/2013

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

  • Mgr. Danuše Svobodová: Model CAF - efektivní řízení ve veřejném sektoru
  • Jednotný finanční portál EU                                                           
  • doc. MUDr. Jaroslav Gebhart, CSc.: Kniha splňující účel, pro který byla napsána

Důchodové pojištění

Sociální pojištění

  • Tomáš Novotný: Činnost v zahraničí z pohledu nemocenského a důchodového pojištění ČR – 1. část

Zdravotní pojištění

  • Ing. Antonín Daněk: Zkušební doba

Pracovní právo

Informační technologie

Osobnostní rozvoj

  • Ing. Miroslav Škvára: Peníze pod kontrolou

Zákonodárství

  • Ve sbírce zákonů vyšlo

Ze soudní praxe

  • Zdravotní postižení a pracovněprávní předpisy

ČSSZ informuje

  • Ošetřovné

Důležité údaje

  • Činnost a služby OSSZ v kostce

Konzultace

Obálka