Časopis Národní pojištění č. 10/2012

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

Mgr. Jan Dobeš: Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012

Stáže ve firmách – vzdělávání praxí

Nemocenské pojištění

Mgr. Jana Krutská: Vývoj dočasné pracovní neschopnosti od účinnosti zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Sociální pojištění

Mgr. Bc. Dalibor Fadrný: Určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení u zaměstnanců a OSVČ

Ing. Petra Štěpánková: Pracovní úrazy a nemoci z povolání v členských státech EU, EHP a Švýcarsku – II. část

Zdravotní pojištění

Ing. Antonín Daněk: Evropská unie: zdravotní pojištění a nemoc výdělečně činných osob

Zaměstnanost

Na trhu práce bude pokračovat stagnace

Pracovní právo

JUDr. Ladislav Jouza: Promlčení a zánik práva

Osobnostní rozvoj

Ing. Miroslav Škvára: Peníze pod kontrolou

Mgr. Renáta Provazníková: Komunikace s klienty vyžadujícími zvláštní přístup – 1. část

Zákonodárství

Ve sbírce zákonů vyšlo

Ze soudní praxe

JUDr. Irena Hrdličková: Přezkoumatelnost správních rozhodnutí

ČSSZ informuje

Úhrada dluhu srážkami z důchodu 

Důležité údaje

Jak žádat o důchod

Konzultace