Časopis Národní pojištění č. 1/2013

Obsah

Víte, že...                                                                                          

Na aktuální téma

  • Ing. Ludmila Müllerová: II. pilířem důchodové reformy rozhodně stojí za to se zabývat 
  • Mgr. et Mgr. et Mgr. Jaroslav Pleskot, Ph.D.: Kritéria udělování milosti v Čechách před 300 lety
  • Mgr. František Boháček: Postup ČSSZ v oblasti příjmu podání od 1. ledna 2013

Důchodové pojištění

Nemocenské pojištění

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

  • Ing. Antonín Daněk: Průměrná mzda a další změny ve zdravotním pojištění po 1. lednu 2013

Osobnostní rozvoj

  • Ing. Miroslav Škvára: Peníze pod kontrolou

Informační technologie

  • Jiří Halbrštát: Sociální sítě jako účinný nástroj pracovní komunikace

Zákonodárství

  • Ve sbírce zákonů vyšlo                                                                                

Ze soudní praxe

  • Mgr. Ladislava Jasanská: Může zaměstnavatel sledovat zaměstnance? Do jaké míry?

ČSSZ informuje

  • Náhradní doba pojištění                                                                              

Důležité údaje

  • Zdravotní pojištění v roce 2013                                                                   

Konzultace