Časopis Národní pojištění č. 1/2012

Obsah

Víte, že

Na aktuální téma

Prof. Judr. Vilém Kahoun, Ph.D: Bilance, plány, poděkování

Mgr. Renáta Provazníková: Informační kancelář změnila název i podobu

Důchodové pojištění

Mgr. Lenka Hubková: Systémy důchodového pojištění - Řecko

Sociální pojištění

Alena Jančíková: OSVČ: změny v důchodovém a nemocenském pojištění od ledna 2012

Ing. Jana Rychtářová: Sociální pojištění v EU – Slovensko - Nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění

Ing. Antonín Daněk: Změny ve zdravotním pojištění po 1. lednu 2012

Nový postup při změně zdravotní pojišťovny

Lékařská posudková služba

JUDr. Radim Langer: Kompetence Lékařské posudkové služby od 1. ledna 2012 – část 1

Sociální dávky

Dávky pro osoby se zdravotním postižením v roce 2012

Zaměstnanost

Přesnější formulace, reakce na měnící se trh práce

Pracovní právo

Personální náklady ve světle novely zákoníku práce

Informační technologie

Ing. Radka Poláková: Digitální agenda pro Evropu - e-Government

Zákonodárství

Ve Sbírce zákonů vyšlo

Ze soudní praxe

JUDr. Irena Hrdličková: Srovnávací výpočet důchodu podle předpisů platných před 1. lednem 1996

ČSSZ informuje

Všechny důchody se od 1. ledna 2012 zvýší

Důležité údaje

Konzultace