Časopis Národní pojištění č. 2/2016

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

Důchodové pojištění

  • Ivana Potměšilová: Invalidní důchody studentů nebo mladých lidí evidovaných na úřadu práce

ČSSZ informuje

  • Jednorázový příspěvek důchodci                 

Sociální pojištění

Sociální dávky

  • Výplata rodičovských příspěvků do zahraničí

Lékařská posudková služba

  • Bc. Jitka Pirochová: Posuzování zdravotního stavu osob s poruchou autistického spektra posudkovými lékaři OSSZ – 2. část
  • Posudkoví lékaři rokovali v Hradci Králové

Zaměstnanost

  • Maximální podpora v nezaměstnanosti a nekolidující příjem          

Pracovní právo

  • JUDr. Ladislav Jouza: Vyhláška o zákazu prací ženám a mladistvým
  • JUDr. Marie Salačová: Změny náhrad cestovních výdajů

Osobnostní rozvoj

  • doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.  Zdravotní gramotnost

Zákonodárství

  • Ve sbírce zákonů vyšlo         

Konzultace      

np_c2