Časopis Národní pojištění č. 11/2016

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

  • Zásadní závazky v sociální oblasti vláda splnila

Důchodové pojištění

Sociální pojištění

  • Mgr. Monika Mohrová: Výjimky z příslušnosti k českým právním předpisům sociálního zabezpečení

Zdravotní pojištění

  • Ing. Antonín Daněk: Hranice 26 let

Daně a odvody

Pracovní právo

Osobnostní rozvoj

  • Mgr. Renáta Provazníková: Sociální práce a její význam

Informační technologie

  • Společně k větší otevřenosti státní správy

Zákonodárství

  • Ve Sbírce zákonů vyšlo

Ze soudní praxe

  • Náhrada nákladů léčení

ČSSZ informuje

  • Blahopřejeme!
  • 85 tisíc důchodců mělo v červnu exekuci z důchodu

Konzultace

Obálka