Časopis Národní pojištění č. 12/2015

Obsah

Víte, že...                                                                                          

Na aktuální téma

  • prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.: 90 let sociálního pojištění v ČR

Důchodové pojištění

Sociální pojištění

Nemocenské pojištění

  • Tomáš Novotný: Vyplňování přílohy k žádosti o dávku – 1. část

Zdravotní pojištění

  • Ing. Antonín Daněk: Zvýšení minimální mzdy a průměrné mzdy k 1. lednu 2016

Pracovní právo

  • JUDr. Marie Salačová: Dva zaměstnavatelé a pracovní cesta

Zaměstnanost

  • Mgr. Olga Bičáková: Investiční pobídky – nástroj aktivní politiky zaměstnanosti

Ze soudní praxe

Zákonodárství

  • Ve sbírce zákonů vyšlo                                                                                

Důležité údaje

  • Sociální pojištění v roce 2016                                                                       

Konzultace                                                                                      

Rejstřík 2015     

Obálka 

 NP_obálka