Časopis Národní pojištění č. 7/2015

Obsah

Víte, že...     

Na aktuální téma

  • prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.: 90 let sociálního pojištění v ČR
  • Autism at Work
  • Interní komunikace. Jak na ni?
  • Optimistický výhled na 3. čtvrtletí

Důchodové pojištění

důchodového pojištění

Zdravotní pojištění

  • Ing. Antonín Daněk: Činnost vykonávaná bez pracovněprávního vztahu

Daně a odvody

Zaměstnanost

  • Mgr. Olga Bičáková: Agenturní zaměstnávání osob se zdravotním postižením – 2. část

Pracovní právo

Pracovní posudek

  • JUDr. Ladislav Jouza: Ústní pracovní smlouva
  • JUDr. Marie Salačová: Místo výkonu práce a pravidelné pracoviště v pracovní smlouvě zaměstnanců

Osobnostní rozvoj

Ze soudní praxe

  • Legální náhradní mateřství a nárok na mateřskou dovolenou         

Důležité údaje

  • Zajímavé profesní kvalifikace

Konzultace