Časopis Národní pojištění č. 10/2015

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

Důchodové pojištění

  • Mgr. Sylvie Koutná: Důchodové nároky podle bilaterálních smluv
  • Bc. Věra Rokosová: Vyplňování ELDP jednatelů, společníků a členů statutárních orgánů, dozorčí rady obchodních společností a družstva

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

Lékařská posudková služba

  • doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D., MUDr. Rostislav Čevela, Ph.D., MBA, MUDr. Miroslav Bosák: Status osoby zdravotně znevýhodněné v činnosti LPS

Pracovní právo

  • JUDr. Ladislav Jouza: Změny v zákoníku práce
  • Krácení dovolené pro neomluvenou absenci

Zákonodárství

  • Ve sbírce zákonů vyšlo

ČSSZ informuje

  • Nezaměstnanost, evidence u úřadu práce a její dopady na důchodové nároky

Konzultace

Obálka

obálka np 10