Časopis Národní pojištění č. 8-9/2015

Obsah

Víte, že...       

Na aktuální téma

 • prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.: 90 let sociálního pojištění v ČR
 • Mgr. Renáta Provazníková: Bezdomovectví - příčiny a hledání cest k řešení
 • Libuše Čeledová, Rostislav Čevela: Specifické potřeby rodin dětí s ADHD

Důchodové pojištění

Nemocenské pojištění

 • Tomáš Novotný: Pojištění členů statutárních orgánů právnických osob

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

 • Ing. Antonín Daněk: Ukončení studia na vysoké škole a výkon výdělečné činnosti
 • Dovolená a placení pojistného

Pracovní právo

Zaměstnanost

 • Mgr. Olga Bičáková: Kurzarbeit – příspěvek v době částečné nezaměstnanosti

Osobnostní rozvoj

 • Ing. Miroslav Škvára, MBA: Peníze pod kontrolou

Informační technologie

Ze soudní praxe

 • JUDr. Ondřej Preuss, Ph. D.: Odměna podle dohody o pracovní činnosti
 • Nelegální práce nebo prostá občanská výpomoc?

Zákonodárství

 • Ve sbírce zákonů vyšlo

Důležité údaje

Konzultace