Časopis Národní pojištění č. 6/2015

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

  • prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.: 90 let sociálního pojištění v ČR
  • Máte ještě loňskou dovolenou? V červenci si určíte její nástup sami          
  • Mgr. Nina Horová: Přibližujeme se klientům

 

Sociální pojištění

 

Nemocenské pojištění

  • Tomáš Novotný: Ošetřovné v některých případech – 2. část

 

Zdravotní pojištění

  • Ing. Antonín Daněk: Jak mají zaměstnavatelé správně vypočítat pojistné

 

Zaměstnanost

 

Pracovní právo

 

Osobnostní rozvoj

  • MUDr. Alena Zvoníková, doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D., MUDr. Rostislav Čevela, Ph.D: Práce a psychosociální rizika – 2. část
  • Ing. Miroslav Škvára, MBA: Peníze pod kontrolou

 

Ze soudní praxe

  • JUDr. Ondřej Preuss: Spor o bezúhonnost v pracovním právu

 

Zákonodárství

  • Ve sbírce zákonů vyšlo

 

ČSSZ informuje

  • Doba péče o handicapovaného člověka a její vliv na důchod

 

Konzultace

Obálka

obálka NP 06/2015