Časopis Národní pojištění č. 5/2015

 Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

 • prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.: 90 let sociálního pojištění v ČR
 • Restart@Siemens – program pro lidi bez domova
 • Poplatek z prodlení   

Sociální pojištění

Nemocenské pojištění

 • Tomáš Novotný: Ošetřovné v některých případech – 1. část

Zdravotní pojištění

 • Ing. Antonín Daněk: Dohoda o pracovní činnosti a nemoc zaměstnance

Lékařská posudková služba

 • JUDr. Radim Langer: O vývoji právní úpravy posudkových komisí – 2. část

Daně a odvody

Pracovní právo

 • JUDr. Ladislav Jouza: Změna pracovní náplně
 • JUDr. Marie Salačová: Poskytování náhrad cestovních výdajů u dohod o pracích
 • konaných mimo pracovní poměr

Osobnostní rozvoj

Zákonodárství

 • Ve sbírce zákonů vyšlo         

ČSSZ informuje

 • Online objednání na pracoviště
 • ČSSZ každému otevřela online jeho „konto“ dob pojištění
 • Podání přehledu o výši pojistného v roce 2015       
 • Potvrzení o pobírání důchodu vydá na počkání OSSZ       

Konzultace        

 

Národní pojištění