Časopis Národní pojištění č. 3/2015

Obsah

Víte, že...                               

Na aktuální téma

  • prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.: Důchodová komise: co je a jak vám může pomoci
  • prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.: 90 let sociálního pojištění v ČR
  • Fenomén minimální mzdy                            

Důchodové pojištění

  • Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.: Výše základní důchodové dávky z I. pilíře v roce 2015

Nemocenské pojištění

  • Tomáš Novotný: Pojištění členů orgánů právnických osob – 1. část

Zdravotní pojištění

Pracovní právo

  • JUDr. Marie Salačová: Chyby při poskytování náhrad cestovních výdajů

Ukončování dohody o provedení práce – legislativní změny     

Informační technologie

  • Nejčastější chyby seniorů – důvěřivost a podléhání nátlaku „kyberšmejdů“          

ZE SOUDNÍ PRAXE

Konzultace