Časopis Národní pojištění č. 6/2017

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

  • JUDr. Andrej Lobotka, Ph.D.: Délka soudních řízení ve věcech důchodového a nemocenského pojištění v roce 2016
  • Mgr. Renata Provazníková: Stárnutí populace – jev, před kterým nelze zavírat oči
  • Nezabavitelná část dávek a exekuce
  • Zákaz diskriminace starobních důchodců při vyplácení nadstandardního odstupného

Sociální pojištění

Nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění

  • Ing. Antonín Daněk: Zaměstnání a zatajený příjem

Pracovní právo

Osobnostní rozvoj

  • doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.: Zdravotní gramotnost

Zákonodárství

  • Ve Sbírce zákonů vyšlo        

Ze soudní praxe

  • Regresní právo zdravotní pojišťovny vůči třetí osobě

Konzultace

Obálka