Časopis Národní pojištění č. 5/2017

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

  • Dobré praxe sociálního začleňování

Důchodové pojištění

Sociální pojištění

  • Mgr. Michaela Veselá: Systém sociálního zabezpečení v Rakousku

Zdravotní pojištění

  • Ing. Antonín Daněk: Jaké chyby může zjistit zdravotní pojišťovna kontrolou u zaměstnavatele?

Lékařská posudková služba

  • MUDr. Miroslav Bosák: LPS v hledáčku médií

Zaměstnanost

Pracovní právo

Osobnostní rozvoj

  • Ing. Miroslav Škvára, MBA: Peníze pod kontrolou

Zákonodárství

  • Ve Sbírce zákonů vyšlo                    

Ze soudní praxe

  • Kritika zaměstnavatele v judikatuře vrcholných soudních instancí ČR                  

Konzultace

Obálka