Časopis Národní pojištění č. 4/2017

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

Nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění

  • Ing. Antonín Daněk: Zaměstnavatelé a opravný přehled

Daně a odvody

  • Ing. František Elis: Příjmy a výdaje spolupracujících osob

Pracovní právo

Informační technologie                                                                             

  • Online vzdělávání zlákalo už sto tisíc studentů       

Osobnostní rozvoj

  • doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.: Zdravotní gramotnost
  • Ing. Miroslav Škvára, MBA: Peníze pod kontrolou

ČSSZ informuje

  • Soubor statí o historii sociálního pojištění byl pokřtěn        

Ze soudní praxe

  • Vracení náhrady mzdy vyplacené zaměstnavatelem za neplatné rozvázání pracovního poměru

Konzultace

Obálka