Časopis Národní pojištění č. 3/2017

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

 • Richard W. Fetter: Novinka: úroky z prodlení z dlužného výživného
 • Program VašeVýživné.cz – hledání cesty k systémovému řešení
 • problému dlužného výživného          
 • Stálý seminář odborné důchodové komise „Poznatky veřejné ochránkyně práv z oblasti důchodů“
 • Přidaná hodnota – úspěch a sebevědomí     

Důchodové pojištění

 • Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.: Výše řádného starobního důchodu s parametry pro rok 2017

Sociální pojištění

 • JUDr. Jitka Konopásková: Pracovní migrace a mobilita zaměstnanců

Zdravotní pojištění

 • Ing. Antonín Daněk: Uchazeči o zaměstnání

Zaměstnanost

Pracovní právo

 • JUDr. Ladislav Jouza: Kdy zaměstnavatel nehradí škodu za pracovní úraz
 • Valorizace náhrad pro zdravotně poškozené zaměstnance nebo jejich pozůstalé od 1. ledna 2017

ČSSZ informuje

 • Mezinárodní smlouva mezi ČR a Albánskou republikou

Osobnostní rozvoj

Zákonodárství

 • Ve Sbírce zákonů vyšlo

Ze soudní praxe

 • Pobídkové složky mzdy (bonusy) a zásada rovného zacházení při odměňování za práci 

Konzultace                   

Obálka