Časopis Národní pojištění

Časopis Národní pojištění

Odborný měsíčník Národní pojištění, který vydává ČSSZ, je důležitým zdrojem informací nejen o sociálním zabezpečení. Přináší novinky z oblasti důchodového, nemocenského a zdravotního pojištění, z pracovního práva, novinky o dávkách sociální péče, lékařské posudkové služby či státní sociální podpoře. Nechybí ani výklady nových zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a mezinárodních smluv. V rubrice konzultace odpovídají přední odborníci na dotazy čtenářů.
 

Kontakty

Aktuality ze sekce Národní pojištění

Číslo 12/2018 přináší tyto články

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

  • České a slovenské mzdy se od sebe příliš neliší

Nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění

Pracovní právo

Občanské právo

  • Náklady na styk s dítětem po rozvodu manželství

Osobnostní rozvoj

  • Mgr. Renáta Provazníková: Střetávání generací ve světě práce
  • PhDr. Dušan Piršel: Emočné jazvy

Ze soudní praxe

  • Lze nedostatky v práci přičítat nadřízeným zaměstnance?

Zákonodárství

  • Ve Sbírce zákonů vyšlo

Důležité údaje

  • Sociální pojištění v roce 2019

Konzultace

Rejstřík

Obálka