Časopis Národní pojištění

Časopis Národní pojištění

Odborný měsíčník Národní pojištění, který vydává ČSSZ, je důležitým zdrojem informací nejen o sociálním zabezpečení. Přináší novinky z oblasti důchodového, nemocenského a zdravotního pojištění, z pracovního práva, novinky o dávkách sociální péče, lékařské posudkové služby či státní sociální podpoře. Nechybí ani výklady nových zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a mezinárodních smluv. V rubrice konzultace odpovídají přední odborníci na dotazy čtenářů.
 

Kontakty

Aktuality ze sekce Národní pojištění

Číslo 7/2018 přináší tyto články

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

  • Rozvázání pracovního poměru pro zdravotní nezpůsobilost a nárok na dvanáctiměsíční odstupné – část I.        

Nemocenské pojištění

  • Mgr. David Marek: Přehled vzorových tiskopisů pro uplatnění nároku na dlouhodobé ošetřovné a jeho výplatu

Zdravotní pojištění

Pracovní právo

Informační technologie

Osobnostní rozvoj

  • doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.: Zdravotní gramotnost
  • Ing. Miroslav Škvára, MBA: Peníze pod kontrolou

Zákonodárství

  • Ve Sbírce zákonů vyšlo                                

Ze soudní praxe

  • Spory uchazečů o zaměstnání a úřadů práce o vyřazení z evidence

ČSSZ informuje

  • Více DPN, kratší doba stonání                                
  • Češi si spoří na stáří, ale také si půjčují                    

Konzultace   

Obálka