Časopis Národní pojištění

Časopis Národní pojištění

Odborný měsíčník Národní pojištění, který vydává ČSSZ, je důležitým zdrojem informací nejen o sociálním zabezpečení. Přináší novinky z oblasti důchodového, nemocenského a zdravotního pojištění, z pracovního práva, novinky o dávkách sociální péče, lékařské posudkové služby či státní sociální podpoře. Nechybí ani výklady nových zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a mezinárodních smluv. V rubrice konzultace odpovídají přední odborníci na dotazy čtenářů.
 

Kontakty

Aktuality ze sekce Národní pojištění

Číslo 4/2019 přináší tyto články

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

Důchodové pojištění

  • Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.: Důchodové pojištění v ČR spolu s modelovými výpočty řádného starobního důchodu přiznaného v roce 2019

Nemocenské pojištění

  • Změní se sazby pojistného    

Zdravotní pojištění

  • Ing. Antonín Daněk: Důchody v souvislostech zdravotního pojištění

Pracovní právo

  • Kdy musí a kdy nemusí zaměstnanec vrátit odstupné
  • JUDr. Ladislav Jouza: Ohrožuje nás stres na pracovišti?

Občanské právo

Osobnostní rozvoj

  • Ing. Miroslav Škvára, MBA: Peníze pod kontrolou

ČSSZ informuje

Zákonodárství

  • Ve Sbírce zákonů vyšlo         

Důležité údaje

  • Zaměstnanost v roce 2019                

Konzultace

Obálka