Časopis Národní pojištění

Časopis Národní pojištění

Odborný měsíčník Národní pojištění, který vydává ČSSZ, je důležitým zdrojem informací nejen o sociálním zabezpečení. Přináší novinky z oblasti důchodového, nemocenského a zdravotního pojištění, z pracovního práva, novinky o dávkách sociální péče, lékařské posudkové služby či státní sociální podpoře. Nechybí ani výklady nových zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a mezinárodních smluv. V rubrice konzultace odpovídají přední odborníci na dotazy čtenářů.
 

Kontakty

Aktuality ze sekce Národní pojištění

Číslo 8-9/2018 přináší tyto články

Obsah

Víte, že... 

Na aktuální téma

  • JUDr. Jitka Konopásková, Michaela Veselá: Klientský servis v éře moderních technologií
  • Rozvázání pracovního poměru pro zdravotní nezpůsobilost a nárok na dvanáctiměsíční odstupné – část II.      
  • JUDr. Jan Mach: Znesváření rodiče a nezletilý pacient

Důchodové pojištění

Zdravotní pojištění

  • Ing. Antonín Daněk: Odvod pojistného a minimální mzda
  • Evropská unie – nemoc výdělečně činných osob    

Lékařská posudková služba

Informační technologie

  • Ing. Jiří Šunka: Otevřená data

Občanské právo

Pracovní právo

Zaměstnanost

Osobnostní rozvoj

Zákonodárství

  • Ve Sbírce zákonů vyšlo

Konzultace

Obálka

Obálka NP č-8-9