Způsob předávání předepsaných tiskopisů

ČSSZ provozuje u části předepsaných tiskopisů pro elektronická podání službu e - Podání. Klienti mohou ČSSZ zasílat e - Podání také prostřednictvím své datové schránky do určené datové schránky ČSSZ. Službu e - Podání  bylo v předešlém období  možné využívat pouze pro podání s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu Veřejného rozhraní pro e - Podání (VREP).

Vybrané předepsané tiskopisy se zasílají elektronicky pouze prostřednictvím služby e - Podání ČSSZ,  tyto předepsané tiskopisy nelze elektronicky zasílat v uživatelsky čitelném formátu (např. PDF) do datové schránky místně příslušné OSSZ, PSSZ, MSSZ Brno. Bližší informace zde. K podání, které nebude splňovat stanovené podmínky, nemůže ČSSZ v souladu s právní úpravou přihlížet. Podmínky pro předávání předepsaných tiskopisů jsou k dispozici také zde.

Pro využívání služby e - Podání bez podpory mzdového a/nebo personálního software jsou k dispozici interaktivní formuláře na ePortálu ČSSZ.

 

Podmínky pro předávání předepsaných tiskopisů v elektronické podobě

Předepsané tiskopisy

 • Přehled o výši pojistného,
 • Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání),
 • Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění,
 • Evidenční list důchodového pojištění,
 • Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění,
 • I. a II. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti,
 • Hlášení ošetřujícího lékaře ve smyslu § 61 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

lze zasílat pouze prostřednictvím služby e - Podání buď s uznávaným elektronickým podpisem na VREP nebo do určené datové schránky ČSSZ.

 

Předepsané tiskopisy

 • Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok…,

lze zasílat buď prostřednictvím služby e - Podání s uznávaným elektronickým podpisem na VREP, nebo do určené datové schránky ČSSZ, anebo v uživatelsky čitelném formátu (např. PDF) do datové schránky místně příslušné OSSZ, PSSZ, MSSZ Brno.

 

Ostatní předepsané tiskopisy, tj.

 • Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti,
 •  Přihláška OSVČ k účasti na důchodovém pojištění,
 • Přihláška OSVČ k účasti na nemocenském pojištění,
 • Přihláška do registru zaměstnavatelů,
 • Odhláška z registru zaměstnavatelů,
 • Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství,
 • Žádost o sdělení výše doplatku pojistného na důchodové pojištění podle zákona č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření

lze zasílat v uživatelsky čitelném formátu (např. PDF) s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny místně příslušné OSSZ, PSSZ, MSSZ Brno, nebo do datové schránky místně příslušné OSSZ, PSSZ, MSSZ Brno.

 • Potvrzení o výkonu zaměstnání se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech (podle § 37 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb. a § 4 nařízení vlády č. 363/2009 Sb.),

lze zasílat v uživatelsky čitelném formátu (např. PDF) s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny ČSSZ nebo do datové schránky ČSSZ. Tiskopis vyplňuje a potvrzuje zaměstnavatel u osob, které vykonávaly v období od 1. ledna 1993 zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech [dle ust. § 14 odst. 2 písm. a) zákona č. 100/1988 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 1995]. Žadatel o starobní důchod zpravidla předkládá tento tiskopis současně s podáním žádosti o dávku důchodového pojištění. Od 1. 10. 2016 má nově zaměstnavatel povinnost toto potvrzení zaslat ČSSZ, a to do 30 kalendářních dnů od skončení zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech.

Aktualizováno v prosinci 2016