Pojištění OSVČ

Definice a druhy SVČ | Účast na pojištění | Dávky nemocenského pojištění | Příklady výpočtu dávek nemocenského pojištění OSVČ | Povinnosti | Legislativa | Platba pojistného | e - Podání Přehledu OSVČ

 

 

 

Nejčastější dotazy

Kontakty

Aktuality ze sekce OSVČ

8. 3. 2016 Inventura pohledávek OSVČ za rok 2015 

Služba Inventury OSVČ za rok 2015 je dostupná prostřednictvím internetové aplikace ePortál.

 

6. 1. 2016 Zákon o ukončení důchodového spoření

Dne 1. 1. 2016 nabyl účinnosti zákon o ukončení důchodového spoření (z. č. 376/2015 Sb.), který vedle způsobu ukončení důchodového spoření a způsobu vypořádání prostředků jeho účastníků upravuje rovněž možnost doplatit pojistné na důchodové pojištění.

Informace k ukončení důchodového spoření (II. pilíře) jsou na této stránce.

 

4. 1. 2016 Výši platby NP, průměru z určeného (ročního) vyměřovacího základu a měsíčního základu NP OSVČ je možné si spočítat na kalkulačce.

 

31. 12. 2015 Interaktivní formulář "Přehled OSVČ" za rok 2015  i verze pdf je ke stažení v sekci Tiskopisy OSVČ a na ePortálu ČSSZ.

 

01. 01. 2016 Změny v pojištění osob samostatně výdělečně činných od 1. 1. 2016 
Informace o změnách v důchodovém a nemocenském pojištění OSVČ od 1. 1. 2016.